Kiến thức Internet Marketing: Tăng mức độ uy tín cho website

Việc tăng mức độ uy tín (trust rank) cho website là vô cùng quan trọng. Ngoài việc giúp người dùng tin tưởng hơn, việc tăng trust rank còn giúp công cụ tìm kiếm đánh giá tốt hơn về website của bạn, dễ dàng và nhanh chóng xếp thứ hạng từ khóa trên công cụ tìm kiếm hơn

google-trust-rank

Bài viết sẽ tìm hiểu 1 số phương cách để tăng độ trust rank:

1. Tạo liên kết từ những website nổi tiếng, có độ tin tưởng cao.
Việc có được liên kết từ những website có độ nổi tiếng và tin tưởng cao sẽ giúp Google đánh giá cao website của bạn. Những website có độ nổi tiếng cao thường là những website có traffic cao, của các tổ chức chính phủ, quốc tế, các website về đào tạo...

Việc có liên kết từ những website này không dễ dàng nhưng nếu website của bạn có liên kết với 1 website trung gian có liên kết từ những website nổi tiếng kia thì cũng giúp tăng độ tin tưởng cho chính website của bạn.

2. Liên kết với những website liên quan, cùng lĩnh vực
Google đánh giá cao những website có mối liên hệ với các website có nội dung liên quan, tương đồng. Giúp tăng độ tin tưởng và đánh giá cao về lĩnh vực đó cho website.

3. Có liên kết trỏ đến từ nhiều tên miền khác nhau

Việc  có nhiều tên miền khác nhau trỏ tới sẽ giúp công cụ tìm kiếm đánh giá mức độ phổ biến và nổi tiếng cho website của bạn. Và đương nhiên độ uy tín của website cũng được xem xét tin tưởng hơn.

4. Chia sẻ liên kết trên mạng xã hội
Mạng xã hội luôn là nơi để truyền thông nội dung tốt và cũng chính là nơi để bạn tăng mức độ nổi tiếng, tin tưởng cho website của mình bằng cách chia sẻ liên kết đến thật nhiều cộng đồng.

5. Nội dung độc đáo, chất lượng, có nhiều bình luận
Một website có nội dung chất lượng, không copy bài viết và hơn nữa lại có nhiều sự quan tam, bình luận của người đọc đương nhiên sẽ dễ dàng được Google xếp hạng uy tín hơn.

6. Tránh những liên kết không tốt.
1 website uy tín đồng nghĩa là nó sẽ không liên kết với các website có hại hoặc không có ích cho người sử dụng: website spam hay nội dung độc hại chẳng hạn... Việc này còn ảnh hưởng xấu đến việc SEO cho website của bạn.

6 comments:

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

Among other courses, business assignment writing help online has become popular since students seek Business Essay Writing Services and business case study writing services.

Digital Marketing is certainly one such highly evolving field, wherein even you as an aspirant or an expert professional would have to constantly keep evolving as regards your knowledge in this field.
Digital marketing is completely dependent on the latest technologies, the various digital platforms that undergo tremendous changes in accordance with the changes in the technologies, etc.

Regards,
Best essay writing service

Hey! I am a student of Yale University and your I have accidentaly come across your blog, which I find very helpful for my digital marketing subject. I have bought the excel home assignment at cheap-papers wiritng service which you can follow through the link https://cheap-papers.com/excel-homework-help.php
I always order at this site my studying papers and for all always receive the highest grades. I want to thanks to your blog, because it will be a great addition for my papers and a great idea of preparing lectures on my digital marketing subject.
So thank you a lot!

Nobody which can take some time , nobody will pitch you about the item, nobody will pressure you to shop for the thing without your satisfaction. you've got to make a decision on your own. coffee bag

Nowadays, internet marketing should be understood by everyone.
Zara is starting to develop a lot on Instagram. Facebook, you need to know how everything works and where to start.
I am a writer and wrote a memo writer on this topic.
in order to briefly understand what it is, I read a lot, looking for information.
That this memo was very interesting to readers.

Đăng nhận xét

 
Internet Marketing Internet Marketing
10 9.8 2517 (c) by