Học Internet Marketing: Cách lựa chọn Từ Khóa chất lượng

Học Internet Marketing - Bạn có thể sử dụng Công cụ Từ khoá (Google Keyword Tools) để lấy ý tưởng về các cụm từ tìm kiếm cũng như các chủ đề trên Internet để tối đa hóa hiệu quả quảng cáo của mình. 
internet-marketing-cach-lua-chon-tu-khoa-chat-luong
Làm thế nào chọn được từ khóa chất lượng

 Nếu không thực hiện theo cách trên bạn có thể thực hiện theo các bước sau để tạo danh sách từ khoá hiệu quả :

1. Khi bạn tạo danh sách từ khoá, hãy suy nghĩ giống khách hàng hoặc khách truy cập trang web.

Các thuật ngữ hoặc cụm từ nào khách hàng sẽ sử dụng để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn?

* Đối với từ khoá tìm kiếm, hãy liệt kê bất kỳ từ khoá nào mà bạn nghĩ người dùng có thể tìm kiếm trên Google để tìm doanh nghiệp của mình. Sau đó, mở rộng danh sách của bạn để bao gồm các biến thể có liên quan, kể cả cách phát âm khác (ví dụ: light và lite), dạng số nhiều, từ đồng nghĩa và từ sai chính tả. Để giúp bạn động não, hãy sử dụng Công cụ Từ khoá của chúng tôi. Để sử dụng Công cụ Từ khoá trong tài khoản của bạn, hãy chọn tab Từ khoá và nhấp vào Thêm từ khoá, sau đó nhấp vào liên kết Công cụ Từ khoá.

* Đối với từ khoá Mạng Hiển thị, hãy chắc chắn chọn những từ khoá có liên quan nhất đến khái niệm chính của nhóm quảng cáo, vì quảng cáo trên Mạng Hiển thị được nhắm mục tiêu theo chủ đề tổng thể của danh sách từ khoá, không phải theo thuật ngữ từ khoá riêng lẻ. Chọn các chủ đề từ khoá có liên quan đến nội dung trên các trang web mà đối tượng mục tiêu của bạn có thể truy cập.

2. Tinh chỉnh hoặc xoá những từ khoá có thể quá rộng hoặc không có liên quan.

Các từ khoá quá rộng có thể làm giảm hiệu suất của bạn bằng cách tạo ra nhiều hiển thị quảng cáo nhưng ít nhấp chuột.

* Đối với từ khoá tìm kiếm, hãy xoá các từ khoá chung chung trên danh sách có thể có liên quan đến một chuỗi các sản phẩm hoặc dịch vụ rộng lớn. Các từ khoá gồm một từ thường quá chung chung, do đó, hãy sử dụng các cụm từ gồm hai hoặc ba từ. Ví dụ: sử dụng từ khoá chung chung túi để quảng cáo các mặt hàng liên quan đến hành lý có thể hiển thị quảng cáo của bạn cho những người đang tìm kiếm các mặt hàng không có liên quan như túi trà và túi máy hút bụi. Để làm cho các từ khoá cụ thể hơn, hãy thêm các từ mô tả hàng hoá hoặc dịch vụ của bạn. Thay vì sử dụng từ khoá túi, hãy thử các từ khoá mô tả và có liên quan hơn như túi hành lý, túi du lịch và mua túi hành lý trực tuyến.

* Đối với từ khoá Mạng Hiển thị, hãy tránh điều này bằng cách xoá những từ khoá không có liên quan chặt chẽ đến chủ đề chính của nhóm quảng cáo. Tránh tạo danh sách từ khoá có thể có nhiều nghĩa. Ví dụ: tạo một danh sách từ khoá được nhắm mục tiêu theo Mạng Hiển thị bằng các cụm từ java, lời khuyên về java, bán java, v.v... có thể làm hệ thống AdWords đặt quảng cáo của bạn lên các trang web có liên quan đến cả cà phê và ngôn ngữ lập trình Java. Thay vào đó, hãy chắc chắn sử dụng các từ khoá được nhóm theo chủ đề chặt chẽ trong mỗi nhóm quảng cáo phù hợp với nội dung mà đối tượng mục tiêu của bạn sẽ xem, chẳng hạn như lập trình với java, mã java và phần mềm java.

3. Đối với Mạng Tìm kiếm, hãy xem xét việc sử dụng Báo cáo Cụm từ Tìm kiếm để cải thiện 

Hơn nữa danh sách từ khoá của bạn. Báo cáo này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về các truy vấn tìm kiếm chính xác mà mọi người đã sử dụng để tìm quảng cáo của bạn. Với thông tin này, bạn có thể thêm từ khoá hoặc xoá từ khoá khỏi danh sách của mình.

4. Hãy xem xét các tuỳ chọn kết hợp từ khoá khác nhau.

* Trên Mạng Tìm kiếm, bạn có thể chọn bốn tuỳ chọn kết hợp từ khoá khác nhau để nhắm mục tiêu quảng cáo của mình đến người dùng: kết hợp rộng, kết hợp cụm từ, kết hợp chính xác hoặc kết hợp phủ định. Nếu bạn không đặt tuỳ chọn cụ thể, từ khoá của bạn sẽ được kết hợp rộng theo mặc định. Chuyển sang một trong các tuỳ chọn khác nếu bạn muốn thu hẹp đối tượng của mình để có liên quan hơn. Bằng cách áp dụng các tuỳ chọn kết hợp tập trung hơn cho từ khoá, bạn có thể tiếp cận những đối tượng quan tâm hơn đến những gì bạn cung cấp, giảm giá mỗi nhấp chuột (CPC) và tăng ROI của bạn.

* Tuy nhiên, trên Mạng Hiển thị, tất cả từ khoá chỉ được xem là kết hợp rộng, vì hệ thống AdWords không sử dụng từ khoá riêng lẻ để nhắm mục tiêu quảng cáo trên Mạng Hiển thị, mà sử dụng chủ đề tổng thể của tất cả các từ khoá được kết hợp. Kết quả là chỉ tuỳ chọn từ khoá kết hợp rộng và từ khoá kết hợp phủ định có sẵn cho các nhóm quảng cáo được nhắm mục tiêu đến Mạng Hiển thị.

Nguồn: Học Internet Marketing tổng hợp

12 comments:

Indeed keywords are always important if you like to target the correct audience like for crypto exchange software the best keyword available for them is trading exchange software through which they target their audience by a digital platform.

Can you tell me if I can learn about SEO by myself? Or learn through courses, training classes will be better klondike solitaire

Remove generic keywords from the search keyword list if they are applicable to a wide range of products or services. Logo Design Company UK is the best platform.

TGM is a gaming macro that lets you have a macro mouse and keyboard functionally with ordinary one. You can create or record multiple macros and assign them to any key combinations to trigger and loop them when you need how you need. TGM is made for gamers but it's capable of so much more.
tg macro sourceforge

This is so incredible to see that there is many types of useful information in this blog for the beginners and professionals too but this is not obligatory for you to earn with internet marketing but you can also earn by providing the unique childcare assignment writing services to the UK students who are wandering to get the content relevant essays for their assignment.

Learning Internet Marketing is the most popular for upcoming new learners it help to students for their future career. And if they face any issues in their education, so they can help with Take My Online Course For Me for you any course help & new learnings.

This blog is a must-read for anyone interested in self-improvement and personal growth. The author's vulnerability and authenticity are inspiring, and the practical tips and strategies they provide are easy to implement and highly effective. You can check my website unicorn sexually

Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

"Your blog is a valuable resource for tech enthusiasts like me. Your insights and reviews are informative and insightful.
visit: Lorcam securities

Internet marketing is a very popular way of online earning thanks for sharing this information with us. Other way of earning online is online gaming

Microsoft Dynamics consulting, provides businesses with the expertise needed to implement and optimize Dynamics solutions effectively. Just as selecting the right keywords is crucial for successful internet marketing, leveraging the right consulting services is key to maximizing the benefits of Microsoft Dynamics. Consultants help businesses streamline their processes, improve customer engagement, and make data-driven decisions.

Carpooling apps are a fantastic innovation that not only make commuting more affordable but also contribute to reducing traffic congestion and lowering carbon emissions.

Đăng nhận xét

 
Internet Marketing Internet Marketing
10 9.8 2517 (c) by