QUY TRÌNH SOSTAC ĐỂ LẬP KẾ HOẠCH INTERNET MARKETING

Để lên một bản kế hoạch Internet Marketing không phải là chuyện đơn giản một sớm một chiều có thể làm ngay và đạt hiệu quả. Ngày hôm nay Internetmarketing.inet.vn sẽ chia sẻ với các bạn một số công cụ hỗ trợ các bạn có thể tự mình lên một bản kế hoạch Internet Marketing hoàn hảo.

Sử dụng quy trình SOSTAC® để lên kế hoạch
Internet Marketing tổng thế: 
Quy trình SOSTAC® được phát triển bởi Paul Smith bao gồm 6 bước cơ bản:
 •         Situation: where are we now?  --> Bạn đang ở đâu?
 •         Objectives: where do we want to be? --> Bạn muốn mình tới đâu?
 •         Strategy: how do we get there? --> Bạn tới đó bằng cách nào?
 •         Tactics: how exactly do we get there? --> Chính xác bạn sẽ làm như thế nào?
 •         Action: what is our plan? --> Kế hoạch của bạn là gì?
 •         Control: did we get there? --> Bạn đã tới nơi chưa?
 Các bạn có thể tìm hiểu thêm về Quy trình SOSTAC® tại đây hoặc tham khảo Infographic bên dưới:
quy-trinh-internet-marketing-01

Phần khó nhằn mà các bạn thường gặp có lẽ nằm ở phần Strategy và Tactics. Đừng quá lo lắng, hãy tham khảo tiếp RACE Framework được SmartInsights phát triển trên quy trình SOSTAC® với những nội dung cơ bản sau:
 •         Key digital strategies: How do we want to grow our online business? (Phát triển việc kinh doanh online theo hướng như thế nào?)
 •         Marketplace analytics: How well are we using digital media now? (Làm thế nào sử dụng hiệu quả các công cụ digital media)
 •         Objective setting: Which goals and KPIs should we use? (Sử dụng các chỉ số KPIs nào và mục tiêu là gì?)
 •         Strategy: How can we achieve our goals (Làm thế nào đạt được mục tiêu đặt ra?)
 •         Tactics: Which Internet Marketing activities do we optimise? (Cần tối ưu hoạt động Digital Marketing nào?)
quy-trinh-internet-marketing-02

Nếu bạn thấy RACE Framework phức tạp, bạn có thể dùng mô hình AISAS do Dentsu đề xuất. Từ những hành vi người dùng Internet cơ bản như Attention, Interest, Search, Action, Share bạn có thể đưa ra Strategy và Tactics phù hợp với mục tiêu của bạn
quy-trinh-internet-marketing-03
Lưu ý với các bạn là để lên được một kế hoạch Internet Marketing hoàn hảo, ngoài việc sử dụng quy trình thì bạn cần phải nắm vững hầu như tất cả các công cụ cơ bản của Internet Marketing. Việc nắm vững công cụ sẽ giúp các bạn có được sư linh động khi áp dụng các quy trình trên vào thực tế Doanh nghiệp của bạn. 

Chúc các bạn có thể tự lên được một bản kế hoạch Internet Marketing thật hoàn hảo.

4 comments:

Great insights. I look forward to reading what you're planning on next, because your post is a nice read.
m4ufree

Lưu ý với các bạn là để lên được một kế hoạch Internet Marketing hoàn hảo, ngoài việc sử dụng quy trình thì bạn cần phải nắm vững hầu như tất cả các công cụ cơ bản của Internet Marketing. Việc nắm vững công cụ sẽ giúp các bạn có được sư linh động khi áp dụng các quy trình trên vào thực tế Doanh nghiệp của bạn. 100 cotton sheets on sale , cute cheap comforter sets ,

Nice and informative blog. Thanks for sharing such an educative article. IAUE post utme past question 2020

Đăng nhận xét

 
Internet Marketing Internet Marketing
10 9.8 2517 (c) by