SỰ PHÁT TRIỂN CỦA INTERNET MARKETING TRONG 60s

60 giây trên internet có những gì xảy ra?? Hãy nhìn xem, 1 phút trên internet có:
 •        Hơn 168 triệu email được gửi đi.
 •        695.000 trạng thái cập nhật và 510.040 bình luận ​​được đăng tải trên Facebook
 •        Google thực hiện 694.445 truy vấn tìm kiếm
 •        Hơn 370.000 phút cuộc gọi được thực hiện bởi người dùng Skype
 •        20.000 bài viết mới được công bố trên Tumblr
 •        13.000 giờ nghe nhạc từ Pandora
 •        Hơn 13.000 ứng dụng iPhone được tải xuống
 •        6.600 hình ảnh được đăng trên Flickr
 •        600 video (khoảng 25 giờ nội dung) được tải lên YouTube
 •        Twitter đón nhận 98.000 thông điệp
 •        Hơn 1.500 bài blog được đăng
 •        Hơn 1.700 lượt tải Fire Fox

Thật quá kinh ngạc với những con số khổng lồ và có lẽ sự phát triển của Internet Marketing sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong giai đoạn 2013-2015. 

4 comments:

Tall girl 2 is top trending movie now a days and the outfits of this is also on trending that gives you a killer and stylish look. Get the top rated product of tall girl 2 Jodi Kreyman Hoodie

Style up in this incredible Anthony Bridgerton Black Tailcoat available at our store in premium quality. This coat is worn by Jonathan Bailey, playing the role of Anthony, the eldest Bridgerton sibling. After his father’s death, he becomes the head of the family, having the title of Viscount. He is portrayed as a charming and rich man with an interest in socially-unsuitable women. Jonathan is an English actor and is widely known for appearing in Crashing, Broadchurch, and Leonardo.

Upgrade your style with our contemporary Brown Sheepskin Fashion Leather Jacket. Its sleek and smart design provides an irresistible charm to any woman’s personality. This brown leather jacket article comes with all the significant features that outstanding attire should carry.

Đăng nhận xét

 
Internet Marketing Internet Marketing
10 9.8 2517 (c) by